Välkommen till Shimadzu Sverige! Här hittar du information om vårt breda sortiment av analytiska instrument och mjukvarulösningar, speciellt designade för att göra livet på labb lite enklare. Shimadzu erbjuder produkter för både det stora och lilla labbet, oavsett om du jobbar med livsmedel, jordbruk, läkemedel, miljö, petrokemi, biobränsle, energi, polymerer eller inom akademin så kan vi hjälpa dig. Och kanske det allra bästa är vår support, som börjar med att vi hjälper dig att hitta rätt instrument och konfigurering, anpassat efter ditt behov, och slutar den dagen du inte har några fler frågor. Vi har bland annat gaskromatografi (GC), gaskromatografi-masspektrometri (GCMS)vätskekromatografi (LC, HPLC, UHPLC)vätskekromatografi-masspektrometri (LCMS)ultrasnabb masspektrometri (UFMS)spektroskopi, UV-Vis-NIR, FTIR, atomabsorptionsspektroskopi (AAS) och energidispersiv röntgenfluorescensspektrometri, emissionsspektroskopi med induktivt kopplad plasma (ICP-OES), system för grundämnes- och ytanalys, partikelstorleklaboratorieinstrument för biovetenskapanalys av totalt organiskt kol, materialtest-instrument. Självklart har vi även mjukvarulösningar och färdiga metodpaket!

Kontakta oss gärna så kan vi snacka japansk kvalitet på svenska!

HITS-X Series

Advanced i-Series

Top of This Page