Företagets filosofi

Ökat värde för dig

Produkter och tjänster av högsta kvalitet, lättanvända instrument, systemprestanda och total ägandekostnad (TCO) är viktiga parametrar för att uppnå bästa möjliga resultat så kostnadseffektivt som möjligt. Detta krav innebär att Shimadzu ständigt utökar och omdefinierar teknologiska gränser. Detta styrks av en rad olika världspremiärer och utmärkelser. Alla analysatorer tillverkas i enlighet med internationellt fastställda standarder (t.ex. ISO) så att användare kan arbeta i enlighet med GLP, GMP, FDA eller farmakopéer. Shimadzu erbjuder tvärvetenskapliga lösningar för många tillämpningsområden. De motiv som visas ovan representerar Shimadzus åtaganden vid branschmässor, konferenser och symposier och erbjuder användare mervärde i deras arbete för sina kunder.

Kvalitet

… innebär det bästa. Detta görs tydligt av detaljerna och av våra anställda. Båda bidrar till att ge ökat värde för dig.

Hållbarhet

… innebär att skapa tekniker som är kompatibla med våra liv, våra värderingar och vår natur. Detta säkrar vår framtid.

Innovation

… innebär att komma över begräsningar och förutfattade meningar - tekniska, psykologiska och sociala. Detta leder till framsteg.

Bidra till samhället genom vetenskap och teknik

Shimadzu är en världsledande tillverkare av analytiska instrument. Med sin teknik gör Shimadzu det möjligt för kunder inom vitt skilda branscher, samt inom det medicinska området, att utveckla nya produkter och lösningar för att främja och skydda människors hälsa och liv och stödja skyddandet av miljön i hela världen.

Med vår företagsfilosofi ”Bidra till samhället genom vetenskap och teknik” lovar Shimadzu sina kunder i hela världen att uppfylla våra önskningar om välmående för hela mänskligheten och vår planet.

Våra produkter är de bästa lösningarna för

  • Miljö
  • Läkemedelsindustrin
  • Livsmedel, drycker och jordbruk
  • Kemi, petrokemi, biobränsle och energibranschen

Sedan företaget grundades 1875 har denna filosofi varit den drivande och innovativa kraften för Shimadzus produktutveckling och affärsaktiviteter.

Utmaningen med att skydda grunden till liv för mänskligheten och naturen är det allra viktigaste för oss oavsett om det är i industriländer, tillväxtländer eller utvecklingsländer. Vår teknik riktar sig till kundernas behov för att främja människors välmående och följer etiska värderingar, miljön och naturen.

Vetenskaplig spetskompetens

Vår nya varumärkesimage, ”Vetenskaplig spetskompetens”, reflekterar vår önskan och attityd om att möta kundernas krav genom att erbjuda överlägsen teknologi i världsklass.

Med utgångspunkt från Shimadzus grundare Genzo Shimadzu Jr, som har utnämnts till en av Japans tio största uppfinnare genom tiderna, och Koichi Tanaka, 2002 års vinnare av nobelpriset i kemi, tillhandahåller företaget en struktur som stöder den kreativa talangen hos vetenskapsmän och ingenjörer.

Grunden till vår framgång är vår entusiastiska och motiverade personal som, i nära samarbete med våra kunder, utformar och förverkligar individuella lösningar.

Det bästa för våra kunder

Innovation går hand i hand med omfattande servicepaket och holistiska tillämpningar vilket märks i Shimadzus lösningar för rådgivning och tillämpning. Shimadzu producerar globalt i enlighet med erkända kvalitetsstandarder och gör det möjligt för sina kunder att arbeta i enlighet med GLP, GMP, FDA och standardmetoder som beskrivs i olika farmakopéer.

Shimadzu har vuxit organiskt som företag sedan 1875 och dess tekniska kunskap är baserad på en rik historisk utveckling och ett världsomfattande nätverk. Våra kontor i 76 länder med totalt omkring 10 000 anställda garanterar att vi alltid finns nära våra kunder. I Tyskland tar Shimadzu exempelvis hand om sina kunder via sex tekniska kontor och tjänstsupportcenter.

Vi är stolta över att kunna uppfylla behoven både hos internationellt aktiva företag, små företag och stora bolag. Med vår kundorienterade strategi och våra högkvalitativa tjänster har vi som mål att bli marknadsledande i Europa.

Vår uppgift

Hjärta för kvalitet, sinne för innovation

Shimadzu är en världsledande tillverkare av analysinstrument. Vi utvecklar och tillverkar innovativa produkter för laboratorier inom industri, vetenskap och myndighetsinstitutioner.

Kund-, produkt- och miljösäkerhet är frågor av största vikt för våra företag och dotterbolag runt om i världen, oavsett om det är i industriländer, tillväxtländer eller utvecklingsländer. Dessa utmaningar bidrar till den större bild som vi stöder, att bevara grunden till liv för människor, flora och fauna och att leva i harmoni med naturen och miljön.

Varje gren av vårt företag har ett laboratorium för analys av ingredienser, material och produkter samt kvalitetskontroll. Dessa laboratorium är utrustade med toppmoderna instrumentsystem för detektion av fällningar, komponenter och substanser.

Med vår personliga och individuella kundorienterade strategi och vår högkvalitativa service har vi som mål att bli Europas marknadsledande producent av analysinstrument.

Med vår teknik har vi som mål att uppfylla kundernas behov, främja människors välmående och följa värderingar för etik, miljö och natur. Med våra högkvalitativa produkter vill vi uppnå absolut kundnöjdhet, inklusive de modernaste tekniker med utmärkt pris i förhållande till kvalitet, den bästa rådgivningen och supporten samt många olika tjänster såsom förebyggande underhåll och kundutbildning. Våra instrument och tjänster uppfyller naturligtvis internationella standarder.

Framtidsorienterade högkvalitativa lösningar

Ständigt engagemang för innovation och högkvalitativ teknik har ända från början varit nyckeln till våra Europeiska kunder - och det gäller än i dag. Det som började med ett team på fem kollegor 1968 i Düsseldorf, Tyskland, har utvecklats till ett stort europeiskt nätverk med kontor och handelspartners i 64 städer i 34 länder - förenade av ett centralt mål: att tillhandahålla lösningar i toppklass.

Många världspremiärer och utmärkelser underbygger Shimadzus påstående om att kontinuerligt överskrida befintliga gränser inom teknologi och tillhandahålla bättre och bättre instrument.

Så länge det har funnits har företaget under varje decennium lanserat tekniska genombrott och under de senaste åren har innovationstakten ökat baserat på vetenskapliga genombrott och uppnådda framsteg av akademiker i branschen.

Vad kommer härnäst?

Shimadzus forskning och utveckling drivs av vetenskaplig nyfikenhet och skapar morgondagens lösningar - idag. Att tillhandahålla vetenskaplig spetskompetens.

Top of This Page