Företagsprofil

Med vår företagsfilosofi ”Bidra till samhället genom vetenskap och teknik” lovar Shimadzu sina kunder i hela världen att uppfylla våra önskningar om välmående för hela mänskligheten och vår planet.

Vår nya varumärkesförklaring, ”Vetenskaplig spetskompetens” reflekterar vår önskan och attityd om att möta kundernas krav genom att erbjuda överlägsen teknologi i världsklass.

Shimadzu erbjuder en mängd olika produkter som omfattar instrument för analys och mätningar och medicintekniska system. Den analytiska avdelningen är en av världens största leverantörer av analysinstrument och miljöövervakningsutrustning.

Shimadzu grundades 1875 och har sitt ursprung och sin verksamhetsplats i Kyoto, Japan. Shimadzu garanterar alla kunder personlig support tack vare sitt nätverk av dotterbolag i 74 länder med ca. 11 500 anställda.  

Shimadzu Europa GmbH är det europeiska huvudkontoret för Shimadzu Corporation (Kyoto, Japan). Vi är ansvariga för nio dotterbolag, ett dotterdotterbolag, en gren, åtta representantkontor och många handplockade distributörer i Europa. 1968 startade Shimadzu Europa sin verksamhet i Düsseldorf (Tyskland) med fem anställda och sedan 1987 ligger företaget i Duisburg. Shimadzu har närmre 700 anställda i Europa och har utvecklats till ett stort europeiskt nätverk med kontor och handelspartners i 81 städer i 48 länder. Förenade genom ett centralt mål: att tillhandahålla förstklassiga lösningar.

Översikt av våra europeiska dotterbolag

Europeiska dotterbolag:

www.shimadzu.eu

Tack vare vårt omfattande nätverk av handplockade, kvalificerade distributörer finns vi tillgängliga i hela Europa:

Produktutbud och marknader

Vår produktportfölj, vars rötter finns i företagets innovativa förmåga, har vuxit organiskt och kopplat ihop många områden. Detta har skett tack vare den kreativa talangen hos företagets vetenskapsmän och ingenjörer, såsom Genzo Shimadzu Jr. som har utnämnts till en av Japans tio främsta uppfinnare någonsin och Koichi Tanaka, vinnare av 2002 års Nobelpris i kemi.

Shimadzu täcker hela bandbredden för analys- och mätinstrument som består av:

 • Gaskromatografi (GC)
 • Vätskekromatografi (LC, HPLC, UHPLC)
 • Masspektrometri (LCMS, GCMS, MALDI-TOF MS, UFMS)
 • Spektroskopi (UV/VIS, FTIR, AAS, ICP)
 • Biovetenskap
 • Sumparametrar (TOC)
 • Materialtest
 • Balanser
 • Programvara
 • Service och support

Shimadzus produkter

 
 

Shimadzus analytiska instrument är den bästa lösningen för:

 • Läkemedel
 • Kemi, petrokemi, biobränsle och energi
 • Livsmedel, drycker, jordbruk
 • Smaker, dofter
 • Miljö
 • Hälso- och sjukvård
 • Biovetenskap
 • Industri, motorfordon

Shimadzu Industries 

 
 

Shimadzu har också ett brett utbud av medicintekniska bilddiagnostiksystem som består av

 • Angiografi- och kardiologisystem
 • Radiografi- och fluoroskopisystem
 • Allmänna radiografiska system
 • Mobila C-armsystem
 • Mobila röntgensystem

Webbplats Shimadzu Medical

Laboratory World

Shimadzu Europe har nyligen öppnat nya Laboratory World för sina europeiska kunder. På ett område på över 1 500 m2 finns testanläggningar tillgängliga för hela Shimadzus produktutbud – från kromatografer, spektrofotometrar, TOC-analysatorer, masspektrometrar upp till maskiner för materialtestning. Masspektrometri, en teknik som Shimadzu på ett avsevärt sätt har format under de senaste åren, kommer att belysas i sitt egna utrymme. Dessutom kommer laboratorieutrymmen för kundtillämpningar och seminarieanläggningar att byggas ut.

Ytterligare test- och demoanläggningar finns hos andra europeiska dotterbolag.

Service och tillämpningar

Innovation går hand i hand med omfattande servicepaket och holistiska tillämpningar vilket märks i Shimadzus lösningar för rådgivning och tillämpning. Shimadzu producerar globalt i enlighet med erkända kvalitetsstandarder och gör det möjligt för sina kunder att arbeta i enlighet med GLP, GMP, FDA och standardmetoder som beskrivs i olika farmakopéer.

Så länge det har funnits har företaget under varje decennium lanserat tekniska genombrott och under de senaste åren har innovationstakten ökat baserat på vetenskapliga genombrott och uppnådda framsteg av akademiker i branschen.

Top of This Page