Livsmedel, drycker, jordbruk

När det gäller livsmedel, vatten, drycker och jordbruk är den ökande befolkningen i världen en av mänsklighetens största utmaningar. Hur kan tillgång till säkra livsmedel och rent vatten säkerställas? Hur kan misslyckade skördar undvikas? Kan nya livsmedelskällor utforskas?

I industriländer har den procentuella mängden snabbmat ökat. Hur kan vi hitta nya ingredienser för att ersätta befintliga och främja ett hälsosammare liv i fråga om kalorier, fett och smakämnen?

Hett ämne

The new Nexera Series - LC-40

 
 
 
Tillämpningshandbok: lösningar för livsmedelssäkerhet - hämta nu! 
 

Nya och heta ämnen

Shimadzu presenterar sin nya katalog med analys- och testinstrument för öl

Relaterade länkar

Branscher

Top of This Page