Ny filial - Shimadzu kommer till Sverige

Hela vårt utbud av analytiska instrument på 350 kvm/

Försäljnings-, service- och applikationsspecialister till den svenska marknadens förfogande/

Shimadzu har representanter i alla länder i Europa

 

Shimadzu, en av världens ledande företag inom analytiska instrument, öppnar en egen filial i Sverige i början av september. Filialen kommer att vara Stockholmsbaserad med kontor i Kista samt ett lokalkontor i Göteborg. Den fullständiga adressen är Shimadzu Filial Sverige, Finlandsgatan 40, 164 74 Kista. Företaget har redan representanter i alla länder i Europa med egna dotterbolag, filialer samt ett tätt sammanvävt nätverk av auktoriserade återförsäljare.

”Vi är stolta över att kunna starta en filial i Alfred Nobels hemland där flera svenska pristagare inom kemi, fysik, medicin och ingenjörsvetenskap finns”, säger Lage Thaning, VD för Shimdazus svenska filial. ”Sverige har alltid varit snabbt att ta till sig ny teknik och är ett land öppet för nya idéer och innovationer.”

 

Försäljnings-, service- och applikationsspecialister till den svenska marknaden förfogande

Shimadazus filial är ca 350 kvm stor med en administrativ del samt ett demonstrationslaboratorium och seminarierum. Teamet kommer att bestå av 12 anställda vilket täcker upp bemanningen inom försäljning och service där fyra personer kommer att jobba på varje avdelning. Två applikationsspecialister kompletterar teamet, och det finns fortfarande 2 befattningar lediga inom försäljning och service som kommer att vara särskilt inriktade på södra Sverige.

 

Hela vårt utbud av analytiska instrument på 350 kvm

I demonstrationslaboratoriet kommer de senaste lösningarna och produkterna att visas. I den här miljön kan kunder och potentiella köpare få ett första intryck av systemen, mjukvarorna och olika applikationer. De kan se systemen när de är i gång och testa dem i drift. De här tillfällena hjälper kunder att ta rätt köpbeslut i linje med deras behov.

Filialen i Sverige kommer att erbjuda hela Shimadzus utbud av analytiska instrument och täcker allt från kromatografi, masspektromi, TOC och spektroskopi. Särskilt lösningar för kliniska och farmaceutiska applikationer samt miljö- och livsmedelsapplikationer inom näringsliv och forskning kommer att lanseras. Beroende på de analytiska behoven erbjuder Shimadzu både standardiserade och kundanpassade lösningar som stöttar enskilda arbetsuppgifter vid rutinmässig användning och metodutvecklingsutmaningar.

Lage Thaning: ”Med vår egna filial försöker vi till fullo tillgodose svenska företags och branschers behov. Detta inbegriper hela vårt utbud av produkter och tjänster, ett eget demonstrationslaboratorium och möjligheten att utveckla skräddarsydda metoder och lösningar tillsammans med våra kunder.”

 

All nödvändig information:

Shimadzu Filial Sverige

Finlandsgatan 40

164 74 Kista, Sweden

Tfn +46 (0)8-171770

www.shimadzu.se; info@shimadzu.se

 

Sammandrag för webben

Shimadzu öppnar en egen filial i Sverige i början av September. Filialen i Sverige kommer att erbjuda Shimadzus hela utbud av analytiska instrument som täcker allt från kromatografi, masspektromi, TOC och spektroskopi, där särskild vikt kommer att läggas vid kliniska och farmaceutiska applikationer samt miljö- och livsmedelsapplikationer inom näringsliv och forskning. Tolv försäljnings-, service, och applikationsspecialister kommer att driva det Stockholmsbaserade kontoret på 350 kvm, där även ett demonstrationslaboratorium och seminarierum kommer att finnas.

Figure 1: Redo att starta verksamheten: Lage Thaning (r.) och hans team lanserar ”Excellence in Science” på svenska marknader

För ytterligare redaktionella frågor kontakta:

Marketing Communication Europe

Shimadzu Europa GmbH

Albert-Hahn-Str. 6-10 D-47269 Duisburg, Germany

Tfn: +49 (0)203-7687410

E-postadress: shimadzu@shimadzu.eu

Download is possible here!

www.shimadzu.eu

Archive

Top of This Page