Tack för ditt intresse för vår webbplats. Att skydda din integritet är viktigt för oss. Nedan informerar vi i detalj om hanteringen av dina uppgifter.

Insamling, hantering och användning av personuppgifter

Du kan besöka webbplatsen utan att tillhandahålla några personuppgifter. Vi lagrar endast åtkomstdata, såsom namnet på din internetleverantör, sidan du besökte oss från eller namnet på den begärda filen. Dessa uppgifter utvärderas uteslutande för att förbättra vårt erbjudande och kan inte användas för att identifiera dig som person.

Personuppgifter samlas endast in om du själv tillhandahåller dem då du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, skapar ett användarkonto för applikationsdatabasen, via vårt kontaktformulär eller registrerar dig för evenemang eller tävlingar. Vi använder uteslutande de uppgifter du tillhandahåller i det avsedda syftet och, om tillämpligt, för teknisk administration. När du använder ditt konto loggas angivna åtkomstuppgifter för kontroll av missbruk.

Ingen överföring av data till tredje part

Dina uppgifter kommer inte att föras vidare till tredje part om vi inte är skyldiga att göra det enligt lagen eller om du uttryckligen samtycker till det. När externa tjänsteleverantörer kommer i kontakt med dina personuppgifter har vi vidtagit juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder och utför regelbundna kontroller för att säkerställa att de följer bestämmelserna i dataskyddslagarna.

Rättslig grund för insamlande och hantering av personuppgifter

I den grad vi har ditt medgivande att hantera personuppgifter fungerar GDPR, Art. 6 Para. 1 lit. a, som rättslig grund för hanteringen av dina personuppgifter.

När dina personuppgifter hanteras för att uppfylla villkoren i ett kontrakt mellan dig och Shimadzu Europe GmbH fungerar GDPR, Art. 6 Para. 1 lit. b, som rättslig grund. Detta gäller även den hantering som sker inför upprättandet av ett avtal.

När det gäller hantering av personuppgifter för att uppfylla lagstadgade krav som vårt företag är skyldiga att följa fungerar GDPR, Art. 6 Para. 1 lit. c, som rättslig grund.

Om hantering är nödvändig för att skydda företagets eller en tredje parts legitima intressen och om dessa intressen, grundläggande rättigheter och om den registrerades rättigheter inte uppväger föregående intressen fungerar GDPR, Art. 6 Para. 1 lit. c, som rättslig grund för hanteringen.

Radering och tidsgräns för lagring av data

Dina personuppgifter kommer att raderas eller blockeras så snart syftet med lagringen inte längre är tillämpligt. Utöver detta kan uppgifter lagras om detta tillåts i lagar, förordningar och bestämmelser från lagstiftare på nationell nivå och EU-nivå under vilka den ansvarige personen lyder. Uppgifterna kommer också att raderas eller blockeras om en förvaringsperiod, enligt tidigare nämnda kriterier, förfaller om det inte finns ett behov av ytterligare lagring av uppgifterna för slutförandet eller ingåendet av ett avtal.

Användning av cookies

Vi använder cookies på olika sidor för att göra ditt besök på vår webbplats attraktivt och för att göra det möjligt att använda vissa funktioner. Dessa är små textfiler som lagras i din dator. De cookies vi använder tas bort från din hårddisk när webbläsarsessionen avslutas (så kallade sessionscookies). Du kan inaktivera användningen av cookies i din webbläsares inställningar. Detta kan dock leda till begränsningar i användandet av vår webbplats.

Det finns olika typer av cookies:

Sessionscookies är tillfälliga cookies som lagras i användarens webbläsare men som tas bort när webbläsaren stängs.

Beständiga cookies används för upprepade besök och lagras i användarens webbläsare under en fördefinierad tid.

Cookies från första part ställs in av den webbplats användaren besöker. Endast den webbplatsen kan läsa information från cookies.

Cookies från tredje part ställs in av organisationer som inte driver den webbplats som användaren besöker. Dessa cookies används exempelvis för att marknadsföra företag.

Syftet med hanteringen

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra, för att tillhandahålla grundläggande funktioner och skräddarsy våra webbplatser efter dina intresseområden.

Legitima intressen

Våra legitima intressen gällande datahantering inom betydelsen i GDPR Art. 6 Para.1 lit. f omfattar även förutnämnda syften.

Rättslig grund

Rättslig grund för användande av cookies är GDPR Art. 6 Para.1 lit. a och GDPR Art. 6 Para.1 lit. f.

Berörda parters rättigheter

Du kan när som helst radera cookies som finns lagrade i din enhet. Om du vill förhindra framtida användande av cookies kan du neka användning av cookies i din webbläsare. Se instruktionerna från webbläsarens tillverkare för att få veta exakt hur du gör detta.

Matomo

Vår webbplats använder Matomo, en så kallad webbanalystjänst. Matomo använder ovannämnda cookies som gör det möjligt att analysera användandet av webbplatsen. I detta syfte kommer den information som cookies genererar (typ och version av webbläsare som används, operativsystem som används, ursprungsland, datum och tid för serverinstallation, antal besök, spenderad tid på webbplatsen, länkar du har bekräftat och din förkortade IP-adress) skickas till vår server och lagras för att analyseras. Detta görs för att optimera vår webbplats. Under denna process kommer din IP-adress omedelbart att göras anonym så att du som användare förblir anonym för oss. Den information denna cookie genererar om din användning av webbplatsen kommer inte att överföras till tredje part. Du kan välja att inte tillåta cookies i din webbläsares inställningar men detta kan leda till att du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen.

Syftet med datahanteringen

Vi använder insamlade data för statiska analyser av användares beteende i optimerings- och marknadsföringssyfte.

Rättslig grund

Rättslig grund för insamlande är ditt medgivande i enlighet med GDPR Art. 6 Para.1 lit. a.

Radering och tidsgräns för lagring av data

Information om tidsgräns för lagringen kan hämtas hos tjänsteleverantören eller på https://matomo.org/privacy

Berörda parters rättigheter

Du kan inaktivera användandet av cookies i din webbläsares inställningar. Detta kan dock leda till att användandet av vår webbplats begränsas.

Registrera användarkonto

Du har möjlighet att registrera dig på vår webbplats genom att ange dina personuppgifter och skapa ett användarkonto.

Uppgifterna matas in i en indatamask och överförs till oss och sparas. Uppgifterna kommer inte att överföras till någon tredje part. Användarnamn och e-postadress samlas in vid registreringen.

Syftet med datahanteringen

Syftet med att lagra och hantera dina uppgifter är att ge dig åtkomst till applikationsdatabasen.

Rättslig grund

Rättslig grund för lagring och hantering av dina uppgifter är GDPR Art. 6 Para.1 lit. a.

Om registreringen är till för genomförandet av ett avtal där du är en kontraktspart eller utförandet av förkontraktuella åtgärder är dessutom GDPR Art. 6 Para.1 lit. b den rättsliga grunden för insamlande och lagring av dina uppgifter.

Radering och tidsgräns för lagring av data

Dina användarkontouppgifter förblir lagrade tills du begär att de tas bort eller själv tar bort dina uppgifter.

Berörda parters rättigheter

Borttagande av ditt användarkonto kan begäras när som helst via e-post.

Nyhetsbrev

Vi erbjuder nyhetsbrev för att tillhandahålla riktad information om våra produkter och evenemang, seminarier och webbseminarier samt allmänna nyheter om företaget. Nyhetsbrevet kommer endast att skickas med ditt uttryckliga medgivande. När du har angivit din e-postadress kommer ett bekräftelsemeddelande att skickas till den angivna e-postadressen. Nyhetsbrevet kommer att skickas efter att du uttryckligen bekräftat genom att klicka på den länk som tillhandahålls i bekräftelsemeddelandet (så kallad dubbel opt-in).

Uppgifterna från registreringsformuläret för nyhetsbrev lagras. Förutom de synliga formulärsfälten såsom e-postadress, förnamn och efternamn kommer också registreringstillfälle och aktuellt språk att sparas. Denna information behöver vi för att kunna skicka nyhetsbrevet på rätt språk.

Syftet med datahanteringen

Nyhetsbrevet ger dig de senaste nyheterna, produkterna och tjänsterna från Shimadzu Group.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för hantering av dina uppgifter vid registrering för nyhetsbrev och utskick är ditt medgivande i enlighet med GDPR Art. 6 Para.1 lit. a.

Radering och tidsgräns för lagring av data

Din e-postadress lagras tills du säger upp din prenumeration på nyhetsbrevet.

Berörda parters rättigheter

Självklart har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande för framtiden och att säga upp prenumerationen av nyhetsbrevet. Du kan säga upp prenumerationen genom att klicka på knappen för uppsägning som finns i varje nyhetsbrev. Efter uppsägningen kommer din e-postadress att tas bort från nyhetsbrevet.

Registrering till evenemang och tävlingar

Du har möjlighet att registrera dig till olika händelser (evenemang, seminarier) eller våra tävlingar via vår webbplats. Uppgifterna matas in i en indatamask och överförs till oss och sparas. Uppgifterna kommer inte att föras över till någon tredje part. under registreringen samlar vi in uppgifter som namn, företag, e-postadress och land.

Syftet med datahanteringen

Syftet med hanteringen är att genomföra evenemanget eller tävlingen.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden är ditt medgivande i enlighet med GDPR Art. 6 Para.1 lit. a.

Radering och tidsgräns för lagring av data

De personuppgifter som samlas in under en tävling kommer att tas bort när de inte längre är nödvändiga för evenemanget eller tävlingen eller om du tar tillbaka ditt medgivande.

Berörda parters rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt medgivande om att delta i ett evenemang och/eller i en tävling. Kontakta vår dataskyddsansvarige vars kontaktuppgifter du finner nedan.

Kontakta oss

Vi samlar in personuppgifter när du frivilligt tillhandahåller dem, till exempel när du kontaktar oss. De personuppgifter vi mottar på detta sätt kommer självklart endast att användas i det syfte för vilket du gjorde dem tillgängliga när du kontaktade oss.

Du kan också kontakta oss via kontaktformuläret på vår webbplats. Följande information är obligatorisk: företagets namn, avdelning, namnet på frågeställaren, e-post och adress. Denna information behöver vi för att hantera din begäran. Du kan också frivilligt tillhandahålla oss ditt telefonnummer och faxnummer för att snabbare få svar på din fråga och för att vi ska kunna kontakta dig direkt. Vi använder Google ReCaptcha för att förhindra robotar. Ytterligare information finns på deras webbplats (https://policies.google.com)

Kommunikation av denna information sker uteslutande på frivillig basis och med ditt medgivande. Om detta rör information om kommunikationskanaler (t.ex. e-postadress, telefonnummer) accepterar du också att vi kan kontakta dig via dessa kommunikationskanaler för att svara på din förfrågan.

Syftet med datahanteringen

Syftet med hanteringen av dina uppgifter är att hantera och svara på din förfrågan.

Legitima intressen

Vårt legitima intresse i hanteringen finns också i de syften som beskrivs.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för hantering av de uppgifter du skickar då du kontaktar oss är GDPR Art. 6 Para.1 lit. f.

Om målet med kontakten är ingåendet av ett avtal är ytterligare juridisk grund för hanteringen GDPR Art. 6 Para.1 lit. b.

Radering och tidsgräns för lagring av data

Vi kommer att radera de uppgifter vi har mottagit under tiden vi har kontakt med dig så snart de inte längre behövs för det syfte de samlades in.

Berörda parters rättigheter

Du kan självklart dra tillbaka ditt medgivande när som helst i framtiden. Kontakta vår dataskyddsansvarige vars kontaktuppgifter du finner nedan.

Närvaro på nätet i sociala medier

Vi använder vår närvaro på Twitter, LinkedIn, Youtube för att presentera våra tjänster och kommunicera med aktiva användare. Vi använder endast länkar till dessa onlineförekomster på vår webbplats. När du använder dessa nätverk gäller varje enskilt företags regler, villkor och integritetspolicy.

Dina rättigheter

Instruktion för återkallande av medgivande

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt dataskyddsmedgivande. Återkallandet av medgivandet ska inte påverka giltigheten hos den hantering som utförs baserat på medgivande fram till återkallandedatumet.

Instruktion om rättigheter för påverkade parter

Vi tillhandahåller dig gärna med information rörande om och vilka av dina personuppgifter lagras av oss. Dessutom har du rätt att rätta (Art. 16 GDPR), rätt att begränsa hantering (Art. 18 GDPR), rätt att återkalla (Art. 17 GDPR), rätt att motsäga (Art. 21 GDPR) och rätt att överföra uppgifter (Art. 20 GDPR).

Instruktion om rätt att framföra klagomål

Utan att det påverkar någon parts rättigheter och möjligheten att använda andra administrativa eller rättsliga åtgärder kan du när som helst använda din rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet, speciellt i den medlemsstat där du bor, arbetar eller misstänker överträdelse, om du anser att hanteringen av personuppgifter som rör dig går mot dataskyddslagen (Art. 77 GDPR).

Den registeransvariges identitet och kontaktuppgifter

Den person som är ansvarig i den mening som avses i Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är

Shimadzu Europe GmbH

Albert-Hahn Str. 6-10

47269 Duisburg, Tyskland

Kontakt:

Telefon: +49 (0)203 - 76 87-0

Fax: +49 (0)203 - 71 17 34

E-post: info@shimadzu.eu

Dataskyddsansvarig

Vid någon av dessa frågor, kontakta vår dataskyddsansvarige som kan nås på ovanstående adress eller följande e-postadress:

mailto: dsb@shimadzu.eu

Länkar till andra tjänsteleverantörers webbplatser

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra tjänsteleverantörers webbplatser för vilka detta dataskyddsuttalande inte gäller. Se dataskyddsinformationen för var och en av dessa tjänsteleverantörer för att se om användandet av deras webbplatser innebär insamling, hantering eller användning av personuppgifter.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra detta dataskyddsuttalande i enlighet med gällnade dataskyddsförordningar. Aktuell status är maj 2018.

Top of This Page